Blenders vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacywetgeving ter zake. Blenders vzw kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:
voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
IP-adres.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:
indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en trajecten;
om u een enquête te sturen ivm een activiteit of traject waaraan u heeft deelgenomen.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, enquêtes;
het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (IT-netwerk, cloud …).

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Blenders vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of tot zolang specifieke regelgeving dat vereist.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken wij gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen bijgesteld indien nodig.

Blenders vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij:
Blenders vzw
Steenweg op Tielen 70
2300 Turnhout
Tel. +32 (0)496 80 98 97

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Blenders vzw over u verzamelt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten aanpassen of laten verwijderen.

Dit kan door een mailtje te sturen naar privacy@blenders.be.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Waarvoor gebruikt blenders.be cookies?

Blenders vzw gebruikt cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website op te volgen en te verbeteren. Op de website van Blenders vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en gegevens die uw browser meestuurt. Ook gebruikt Blenders vzw Google Analytics om na te gaan welke pagina’s van de website veel bezocht worden en welke zoekwoorden gebruikt worden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Disclaimer

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken: de verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Blenders vzw.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blenders vzw verkrijgen.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Deze website bevat links naar andere websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

De Blenders-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Blenders vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Blenders vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Blenders vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.