Klachten

Bij WEB Werkt werken we steeds de optimalisatie van de kwaliteit van onze dienstverlening. Als je een klacht hebt en niet zo tevreden hebt over hoe je traject gelopen is, zijn er verschillende manieren om een klacht in te dienen.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Soms ontstaan er klachten op basis van misscommunicatie of een misverstand en kan je dit oplossen door in gesprek te gaan met de coach zelf. We nemen de klachten steeds serieus.

Aan het begin van je traject heb je informatie ontvangen over hoe je een klacht kan indienen. Volg deze procedure of vraag meer informatie op bij Astrid Janssens (astridj@webwerkt.be) of Wim Van Ammel voor I Diverso (WimVA@idiverso.be).

Bij klokkenluiders@webblenders.be of door te bellen naar 0496/53.17.81 kan je ook een melding maken als klokkenluider van inbreuken op de Europese wetgeving die je opmerkte op de werkvloer.

Je kan ook altijd een melding doen via het extern meldkanaal. Surf hiervoor naar  www.federaalombudsman.be

Hoe verloopt het verder?

Melding

De melding wordt behandeld door twee personen (waarvan één volledig onafhankelijk van de organisatie)

Ontvangstbevestiging

Binnen uiterlijk 7 dagen ontvang je als melder van een probleem een ontvangstbevestiging.

Intern onderzoek

Na de melding volgt een intern onderzoek en kan er bijkomende info opgevraagd worden.

Feedback

Binnen een termijn van 3 maanden volgend op de melding zal je als melder feedback ontvangen over de opvolging van je klacht.